» Controling
loader image

Controlling to system sterowania
przedsiębiorstwem
ukierunkowanym na wynik.

Czy Twoja firma ma obroty na
poziomie min. 2.500.000,00 zł
rocznie, a nie ma ujednoliconego
systemu planowania finansowego
i analizy danych?

Jeżeli nie to z pewnością są jeszcze obszary w firmie, które można usprawnić i zwiększyć ich efektywność, a tym samym zwiększyć zysk Twojej firmy.

Właściwe ustalenie kluczowych czynników, które decydują o zysku Twojej firmy i ukierunkowanie wszystkich pracowników na ich realizację jest kluczem do osiągnięcia lepszych rezultatów. Niby takie proste, a jednak w wielu firmach kierownicy wyższego i średniego szczebla nie wiedzą co decyduje o sukcesie ich firmy, skupiają się na realizowaniu bieżących zadań, które nie zawsze w harmonii współgrają z zadaniami innych działów – nie znają celu.

W naszej pracy wraz z kluczowymi osobami w firmie ustalamy jaki jest cel i jakie są kluczowe czynniki do jego osiągnięcia. Na tej podstawie budujemy spójne cele i zadania dla wszystkich pracowników w firmie oraz ustalamy system motywacyjny zachęcający do realizacji tych celów.

Równocześnie tworzymy system analizy danych pozwalających na bieżąco monitorować realizację powierzonych zadań i przekazujemy informację zwrotną do zarządu oraz do osób odpowiedzialnych za zadania.

Nasza praca zwraca się w postaci zwiększonych zysków Twojego przedsiębiorstwa. Zaufaj nam to z pewnością się opłaca.

Bezpośredni kontakt do działu obsługi Controling