Używamy oprogramowania:


KOSZTY DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI



Policz ile kosztuje własny dział księgowy:
Podaj ilość stanowisk:

Oto Twoje miesięczne koszty utrzymania działu księgowości:
zł Wynagrodzenia księgowych
zł ZUS
zł Zużycie komputerów
zł Oprogramowanie
zł Czynsz
zł Szkolenia
zł Prasa fachowa, arykuły biurowe i inne
RAZEM

Powyższe wartości możesz modyfikować samodzielnie by określić faktyczny koszt prowadzenia księgowości.



Zapytaj ile u nas to kosztuje !!

Pamiętaj! Księgami zajmujemy się od 15 lat i jesteśmy ubezpieczeni

Nasze doświadczenie i nasza odpowiedzialność za księgi to Twoje bezpieczeństwo

Prosimy o możliwie dokładne wypełnienie poniższego formularza. To pozwili nam na precyzyjniejsze dokonanie wyceny


1. Rodzaj usługi
Księgi rachunkowe
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Inna usługa


2. Forma organizacyjna
Osoba fizyczna prowadząca działalność gosp.
Spółka osobowa wspólników.
Spółka z o.o., spółka akcyjna
Inna osoba prawna (stowarzyszenie, fundacja)
Inna, prosimy podać jaka (miejsce na opis)


3. Rodzaj działalności
Produkcja
Handel
Usługi

4. Podatnik VAT
Tak
Nie

5. Orientacyjna liczba dokumentów:
Sprzedaży
Zakupu
Wyciągów bankowych
Raportów kasowych
Importowych, eksportowych, WNT, WDT
Pozostałych

6. Czy korzystacie Państwo z oprogramowania firmy Sage-Symfonia do sporządzania dokumentów
Tak
Nie

7. Zakres usług związanych z pracownikami, zleceniobiorcami itp.
Kadry
Płace

8. Liczba zatrudnionych w ciągu roku:
na podstawie umowy o pracę
na podstawie umowy umowy cywilnoprawnej
na innej podstawie

9. Miejsce świadczenia usługi:
Siedziba biura
Siedziba zamawiającego (opcja droższa)

10. Inne informacje istotne z punktu widzenia wyceny usługi:


Dane do kontaktu
Imię i nazwisko*

Nazwa firmy*

adres e-mail*

telefon




*) prosimy o wypełnienie pola oznaczonego gwiazdką
Powrót do strony domowej