Używamy oprogramowania:


Tagi strony: biuro rachunkowe bielsko, biuro podatkowe, doradztwo podatkowe, księgi rachunkowe, księgowość, podatki, rachunkowość


CO NOWEGO?


Ostatnie wiadomości

Jednorazowa amortyzacja w 2011 r. - spadek limitu o połowę

Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 6 października 2010 r. będącym odpowiedzią na pytanie naszego Wydawnictwa wskazało, że nie planuje podjęcia działań zmierzających do przedłużenia okresu obowiązywania podwyższonego do 100.000 euro limitu jednorazowej amortyzacji dla tzw. małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność gospodarczą. Oznacza to, że w przyszłym roku limit ten wraca do zapisanego w ustawach o podatku dochodowym poziomu określonego kwotą 50.000 euro, który przeliczony na złote wg obowiązujących przepisów daje kwotę 197.000 zł w skali roku podatkowego.

W związku z powyższym przedsiębiorcy uprawnieni w 2010 r. do wskazanego przywileju amortyzacyjnego powinni rozpatrzyć opłacalność wykorzystania go jeszcze w bieżącym roku w maksymalnej dopuszczalnej wysokości.

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 82 (706) z dn. 2010.10.14, strona 2

Opublikowano 17 Oct 2010
Od 2011 r. zmiana wykazu materiałów budowlanych

Minister Infrastruktury 8 września 2010 r. podpisał obwieszczenie w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT.

Obecnie obowiązujący wykaz materiałów budowlanych skonstruowany został w oparciu o Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług z 1997 r. Ze względu na rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. nr 207, poz. 1293 ze zm.) wprowadzające nową Klasyfikację, wykaz materiałów budowlanych wymagał zmiany dostosowującej jego brzmienie do PKWiU z 2008 r.

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 82 (706) z dn. 2010.10.14, strona 2

Opublikowano 17 Oct 2010
Zaczęły się prace nad zmianą ustawy o pdof

W dniu 6 października w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o pdof przygotowanego przez Komisję "Przyjazne Państwo". Po zapoznaniu się z nim, posłowie postanowili skierować go do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. Jak wynika z wypowiedzi obecnego na posiedzeniu Sejmu przedstawiciela Ministerstwa Finansów, zaproponowane w nim zmiany znajdują również akceptację resortu.

Projekt przewiduje m.in. doprecyzowanie pojęcia osoby samotnie wychowującej dzieci. przyjęcie w ustawie o pdof jednej zasady przeliczania wartości wyrażonych w walutach obcych dla przedsiębiorców i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (zarówno kosztów, jak i przychodów) oraz w odniesieniu do opodatkowania tzw. drobnych zleceń (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o pdof), których wartość nie przekracza w skali miesiąca 200 zł od tego samego płatnika z tego samego tytułu, projekt przewiduje obowiązek poboru ryczałtu od każdej pojedynczej umowy o wartości do 200 zł. Zdaniem autorów projektu, to rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom płatników.

Poza wskazanymi zmianami w nowelizacji znalazły się modyfikacje przynoszące rozszerzenie katalogu zwolnień od podatku dochodowego oraz rozszerzenia zakresu tzw.ulgi internetowej.

Zaproponowane zmiany, zgodnie z projektem, miałyby wejść w życie 1 stycznia 2011 r.

Źródło:Gazeta Podatkowa nr 82 (706) z dn. 2010.10.14, strona 1


Opublikowano 17 Oct 2010
Content Management Powered by CuteNews
Powrót do strony domowej