Używamy oprogramowania:

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?


Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych ...więcej

 • doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz rejestracji firmy
 • Przyszłym właścicielom firm doradzamy przy wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej dostosowanej do ich potrzeb oraz do rozmiarów przedsięwzięcia, a następnie pomagamy przy rejestracji założonej już firmy.

 • opracowanie polityki rachunkowości firmy wraz z zakładowym planem kont
 • Każdy podmiot jest zobowiązany na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości do posiadania dokumentacji opisującej zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Sporządzając ową dokumentację oraz opracowując plan kont zwracamy szczególną uwagę na potrzeby informacyjne właścicieli oraz zarządów firm, po to aby księgi nie służyły jedynie do obliczania prawidłowej wysokości podatków, ale przede wszystkim dostarczały informacji niezbędnych do skutecznego zarządzania firmą

 • założenie ksiąg rachunkowych
 • Zakładając księgi rachunkowe wdrażamy w życie ustaloną wcześniej politykę rachunkowości definiując konta oraz odpowiednie rejestry i ewidencje szczegółowe. Wszystko po to by w praktyce móc wykorzystać potencjał ksiąg rachunkowych.

 • bieżąca ewidencja i prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencji szczegółowych.
 • W ramach bieżącej obsługi księgowej prowadzimy księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz wszelkie niezbędne ewidencje szczegółowe takie jak ewidencja środków trwałych, ewidencja wynagrodzeń pracowników oraz innych osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, ewidencje dla celów rozliczania składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ewidencje i rejestry dla celów podatku VAT.

 • rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców oraz obliczanie zaliczek na podatek do wynagrodzeń
 • Kompleksowo wykonujemy wszelkie obowiązki pracodawcy i płatnika podatku dochodowego wynikające z wypłacania wynagrodzeń osobom fizycznym. W ramach tej usługi naliczamy płace oraz sporządzamy listy wynagrodzeń jak również sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe.

 • sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT i innych
 • Na podstawie prowadzonych przez nas ksiąg sporządzamy wszelkie niezbędne deklaracje podatkowe i ponosimy za nie pełną odpowiedzialność

 • sporządzanie deklaracji raportów rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Sporządzane przez nas deklaracje wysyłamy do ZUS elektronicznie za pośrednictwem Systemu Dwustronnej Wymiany Informacji

 • sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego
 • Warto pamiętać, iż oprócz szeregu deklaracji podatkowych wiele przedsiębiorstw zobowiązanych jest do sporządzania sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku podmiotów z kapitałem zagranicznym bądź współpracujących z zagranicznymi firmami nie posiadającymi siedzimy w Polsce (tzw.nierezydentami) również sprawozdania do Narodowego Banku Polskiego. Na życzenie klienta sporządzamy również i te sprawozdania.

 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Naszym klientom, oprócz standardowego rocznego sprawozdania finansowego, na życzenie przygotowujemy uproszczone wersje sprawozdań finansowych sporządzanych na koniec poszczególnych miesięcy w celu do przedłożenia w bankach na potrzeby przetargów lub po prostu informacyjnie w celu bieżącego śledzenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

 • analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • W ramach dodatkowych usług, na życzenie klienta dokonujemy comiesięcznej oceny wyników finansowych firmy oraz przekazujemy sugestie dotyczące możliwych do podjęcia działań korygujących.

 • oraz wiele innych
 • Jesteśmy elastyczni i dostosowujemy się do potrzeb naszych klientów, dzięki czemu stale uczymy się czegoś nowego. Więc jeżeli maja Państwo jakieś niestandardowe potrzeby związane z księgowością i finansami przedsiębiorstwa, a my będziemy stanie im sprostać - to podejmiemy wyzwanie.

  Powrót na górę stronyKompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów ...więcej

 • doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz rejestracji firmy
 • Przyszłym właścicielom firm doradzamy przy wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej dostosowanej do ich potrzeb oraz do rozmiarów przedsięwzięcia, a następnie pomagamy przy rejestracji założonej już firmy.

 • założenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Zakładając podatkową księgę przychodów i rozchodów zakładamy również wszelkie niezbędne ewidencje dodatkowe oraz informujemy klienta, które z ewidencji powinien prowadzić w siedzibie firmy.

 • bieżąca ewidencja zdarzeń w księdze i ewidencjach dodatkowych.
 • W ramach bieżącej obsługi księgowej prowadzimy księgę podatkową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz wszelkie niezbędne ewidencje dodatkowe takie jak ewidencja środków trwałych i wyposażenia, ewidencja wynagrodzeń pracowników oraz innych osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, ewidencje dla celów rozliczania składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ewidencje i rejestry dla celów podatku VAT.

 • rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców oraz obliczanie zaliczek na podatek do wynagrodzeń
 • Kompleksowo wykonujemy wszelkie obowiązki pracodawcy i płatnika podatku dochodowego wynikające z wypłacania wynagrodzeń osobom fizycznym. W ramach tej usługi naliczamy płace oraz sporządzamy listy wynagrodzeń jak również sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe.

 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, VAT i innych
 • Na podstawie prowadzonych przez nas ksiąg sporządzamy wszelkie niezbędne deklaracje podatkowe i ponosimy za nie pełna odpowiedzialność

 • sporządzanie deklaracji raportów rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Sporządzane przez nas deklaracje wysyłamy do ZUS elektronicznie za pośrednictwem Systemu Dwustronnej Wymiany Informacji

 • sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego
 • Choć w przypadku podmiotów prowadzących księgę podatkową, ze względu na niewielkie rozmiary, rzadko się zdarza aby zachodziła konieczność sporządzania raportów do Urzędu statystycznego czy Narodowego Banku Polskiego, niemniej jednak gdyby zachodziła taka konieczność sporządzamy za Państwa takie sprawozdania jeżeli podstawą ich sporządzenia są ewidencje prowadzone przez nasze biuro.

 • coroczne zamknięcie księgi oraz sporządzanie rocznych zeznań podatkowych właścicieli firm
 • Na koniec każdego roku, oprócz oczywistych obowiązków związanych z corocznym zamknięciem księgi podatkowej sporządzamy roczne zeznania podatkowe właścicieli firm.

 • doradztwo i czynności związane z likwidacją działalności gospodarczej.
 • W przypadku likwidacji firmy doradzamy naszym klientom jak zminimalizować obciążenia podatkowe związane z zaprzestaniem działalności oraz pomagamy załatwić wszelkie formalności związane z likwidacją działalności.

  Powrót na górę stronyUsługi doradztwa i konsultingu w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych podatkowych oraz finansów firmy ...więcej

 • sporządzanie sprawozdań finansowych rocznych i okresowych

 • dokonywanie przeglądu ksiąg rachunkowych i podatkowych

 • wyprowadzanie zaległości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i podatkowych

 • sporządzanie analiz finansowych podmiotów gospodarczych oraz doradztwo w zakresie poprawy kondycji finansowej firm.

 • opracowywanie dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowych planów kont

 • Powrót na górę strony
Powrót do strony domowej